LINDY HOP nivell 1

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Dilluns

21.15-22.15

sala Q8

27/09/2021

13/12/2021

01/11/2021 - 06/12/2021

95€ / persona

o 2 quotes de 50€ 

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Dimarts

21.15-22.15

sala Q

28/09/2021

14/12/2021

12/10/2021 - 07/12/2021

95€ / persona

o 2 quotes de 50€ 

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Dimecres

21.15-22.15

sala SWCP

29/09/2021

01/12/2021

----------

95€ / persona

o 2 quotes de 50€

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Dijous

19.00-20.00

sala Q8

30/09/2021

02/12/2021

----------

95€ / persona

o 2 quotes de 50€

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Divendres

19.00-20.00

sala B

01/10/2021

03/12/2021

----------

95€ / persona

o 2 quotes de 50€

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE