LINDY HOP nivell 1

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Dilluns

19.15-20.15

sala Q7

28/03/2022

20/06/2022

18/04/2022 - 09/05/2022 - 06/06/2022

105€ / persona

o 2 quotes de 55€ 

(+20€ MATRÍCULA)

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Dilluns

21.15-22.15

sala SWCP4

28/03/2022

20/06/2022

18/04/2022 - 09/05/2022 - 06/06/2022

105€ / persona

o 2 quotes de 55€ 

(+20€ MATRÍCULA)

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Dimarts

19.15-20.15

sala Q8

29/03/2022

07/06/2022

19/04/2022

105€ / persona

o 2 quotes de 55€ 

(+20€ MATRÍCULA)

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Dimarts

20.15-21.15

sala Q8

29/03/2022

07/06/2022

12/04/2022

105€ / persona

o 2 quotes de 55€ 

(+20€ MATRÍCULA)

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Dijous

21.00-22.00

sala Q7

31/03/2022

09/06/2022

14/04/2022

105€ / persona

o 2 quotes de 55€

(+20€ MATRÍCULA)

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Divendres

19.00-20.00

sala B

01/04/2022

10/06/2022

15/04/2022

105€ / persona

o 2 quotes de 55€

(+20€ MATRÍCULA)

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE