LINDY HOP nivell 1

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Dilluns

20.25-21.25

sala SWCP

03/05/2021

12/07/2021

10/05/2021

95€ / persona

o 2 quotes de 50€ 

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Dimarts

19.00-20.00

sala Q

27/04/2021

29/06/2021

-------------

95€ / persona

o 2 quotes de 50€ 

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE

LINDY HOP N1

10 classes d'1 hora

Dimecres

20.00-21.00

sala SWCP

28/04/2021

07/07/2021

23/06/2021

95€ / persona

o 2 quotes de 50€

PLACES LIMITADES

CURS:

DIA:

HORA:

LLOC:

INICI:

FINAL:

FESTIUS:

PREU:

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT A LA SALA PERQUÈ ES RESPECTIN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I LES NORMES D' HIGIENE