HORARIS MARÇ-JUNY 2022

3x6.png

Dilluns

prova divisió.png

20.15-21.15

sala SWCP4

BÀSIC

19.15-20.15

sala SWCP4

INT/AV
PRACTICA

21.15-22.15

sala SWCP4

NIVELL 1

19.15-20.15

sala Q8

BÀSIC

19.15-20.15

sala Q7

NIVELL 1

Dimarts

prova divisió.png
3x6.png

19.00-20.00

sala SWCP4

BÀSIC

20.15-21.15

sala Q7

INTERMIG

21.15-22.15

sala Q7

INTERMIG

19.15-20.15

sala Q7

BÀSIC +

19.15-20.15

sala Q8

NIVELL 1

20.15-21.15

sala Q8

NIVELL 1

Dimecres

prova divisió.png
2x6.png

20.15-21.15

sala SWCP4

NIVELL 4

19.00-20.00

sala B

INTERMIG

21.15-22.15

sala SWCP4

NIVELL 3

Dijous

prova divisió.png
3x6.png

19.00-20.00

sala Q7

INT/AV

20.00-21.00

sala Q8

AVANÇAT

19.00-20.00

sala Q8

NIVELL 3

20.30-21.30

sala A

NIVELL 2

21.00-22.00

sala Q7

NIVELL 1

Divendres

prova divisió.png
2x6.png

20.00-21.00

sala B

NIVELL 2

19.00-20.00

sala B

NIVELL 1

20.15-21.15

sala SWCP

INTERMIG