HORARIS GENER-MARÇ 2022

Dilluns

prova divisió.png
3x6.png

20.00-21.00

sala SWCP4

SOLO JAZZ

INTERMIG

19.15-20.15

sala Q8

LINDY HOP

INT/AV
PRACTICA

20.15-21.15

sala Q8

LINDY HOP

INTERMIG

21.15-22.15

sala Q8

LINDY HOP

NIVELL 1

19.00-20.00

sala SWCP4

CLAQUÉ

NIVELL OBERT

18.15-19.15

sala Q8

SOLO JAZZ

BÀSIC

21.15-22.15

sala SWCP4

SOLO JAZZ

BÀSIC

Dimarts

prova divisió.png
3x6.png

19.00-20.00

sala SWCP4

CLAQUÉ

BÀSIC

20.15-21.15

sala Q7

LINDY HOP

NIVELL 6

21.15-22.15

sala Q7

LINDY HOP

INTERMIG

19.15-20.15

sala Q7

SOLO JAZZ

BÀSIC

19.15-20.15

sala Q8

SOLO JAZZ

BÀSIC +

Dimecres

prova divisió.png
2x6.png

20.15-21.15

sala SWCP4

LINDY HOP

NIVELL 3

19.00-20.00

sala B

LINDY HOP

NIVELL 6

21.15-22.15

sala SWCP4

LINDY HOP

NIVELL 2

Dijous

prova divisió.png
3x6.png

19.00-20.00

sala Q7

SOLO JAZZ

INT/AV

20.00-21.00

sala Q8

LINDY HOP

AVANÇAT

19.00-20.00

sala Q8

LINDY HOP

NIVELL 2

20.30-21.30

sala A

LINDY HOP

NIVELL 1

Divendres

prova divisió.png
2x6.png

20.00-21.00

sala B

LINDY HOP

NIVELL 1

19.00-20.00

sala B

LINDY HOP

NIVELL 2

20.30-21.30

sala Q8

LINDY HOP

INTERMIG