HORARIS SETEMBRE-DESEMBRE 2022

Dilluns

prova divisió.png
5x6.png

20.15-21.15

sala SWCP

BÀSIC

19.15-20.15

sala SWCP

INT/AV
PRACTICA

20.30-21.30

sala SWCP

NIVELL 2

20.30-21.30

sala SWCP

BÀSIC

18.30-19.30

sala T

BÀSIC

19.30-20.30

sala T

NIVELL 1

20.30-21.30

sala T

INTERMIG

22.15-23.15

sala SWCP

INTERMIG
PRACTICA

21.15-22.15

sala SWCP

NIVELL 1

Dimarts

prova divisió.png

SALA

Q8

SALA Q
3x6.png

19.00-20.00

sala SWCP

BÀSIC

20.15-21.15

sala Q8

INTERMIG

21.15-22.15

sala Q8

INTERMIG

19.15-20.15

sala Q8

BÀSIC +

Dimecres

prova divisió.png
2x6.png

20.15-21.15

sala SWCP

NIVELL 5

19.00-20.00

sala B

INTERMIG

21.15-22.15

sala SWCP

NIVELL 4

Dijous

prova divisió.png
3x6.png

19.15-20.15

sala Q7

INTERMIG

20.15-21.15

sala Q7

AVANÇAT

19.00-20.00

sala Q8

NIVELL 4

20.30-21.30

sala A

NIVELL 1

SALA

Q8

SALA Q

Divendres

prova divisió.png
2x6.png

18.00-19.00

sala SWCP

BÀSIC

20.00-21.00

sala B

NIVELL 3

19.00-20.00

sala B

NIVELL 2

19.00-20.00

sala SWCP

NIVELL 1